Om Tunø Avis

Tunø Avis er en lokal avis for Tunø. Den udkom første gang den 25. januar 1993. Siden er Tunø Avis udkom-
met først hver anden uge, men siden 1.juli 1999, ud- kom den hver 4. uge, normalt med 8 sider i formatet A4.
Nu udkommer den den 1. onsdag i hver måned (dog ikke i januar, maj og september) . Avisen kan også modtages som PDF fil.

Abonnement: tunoe.avis@mail.dk
Avisen som PDF fil kr. 140,00 for et år /9 nr.
 

KALENDEREN april/maj

TORSDAG DEN 26. APRIL
10.00 Ølykkecentret: Generalforsam-
ling Tunø Erhvervsforening

20.00 Forsamlingshuset: Generalfor-
samling Tunø Forsamlingshus

SØNDAG DEN 29. APRIL
11.00 Tunø Kirke. Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen
12.30 Thunø Kro: Skipperlabskovs
Tunø Festival

TIRSDAG DEN 1. MAJ
19.00 Skolen: Foredrag

TORSDAG 3. MAJ
19.00 Ølykkecentret: Generalforsam-
ling Lokalhistorisk Arkiv

TORSDAG DEN 10. MAJ
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Hanna Nissen (86 55 60 50)

FREDAG DEN 11. MAJ
Ølykkecentret: Fodterapeut
Anette Tolstrup (20 72 08 71)

LØRDAG DEN 12. MAJ
10.00 Det Gamle Mejeri: General-
forsamling Tunø Vandværk

LØRDAG DEN 19. MAJ
13.00 Tunø skole: Pinsemarked

SØNDAG DEN 20. MAJ
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Gregers Knudsen
13.00 Tunø skole: Pinsemarked

SØNDAG DEN 27. MAJ
Deadline for indlæg til avisen

TIRSDAG DEN 29. MAJ
10.00 Stenhuset: Redaktionsmøde

TORSDAG DEN 31. MAJ
10 - 12. Dyrlæge: Ann’s gamle butik
19.00 Ølykkecentret: Generalforsam-
ling Thunø Museum’s Venner

TIRSDAG DEN 5. JUNI
13.00 Grundlovsmøde: Gadekæret

ONSDAG DEN 6. JUNI
Tunø Avis udkommer

Tunø - en bilfri ø i Kattegat.
Tunø ligger mellem Samsø og Jylland Færgeforbindelsen går via Hov, hvor Tunøfærgen har hjemsted. Sejltiden tager en time. En god havn, dejlig teltplads og badestrand kan Tunø også byde på. Tunø har en sjælden, smuk og afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose og skovarealer, det højeste punkt er Bjerget med sine 24 meter, hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er en sti øen rundt. I dag har Tunø ca.115 fastboende.

Tunø Kirke
er fra 1300-tallet, og i 1801 blev der i det i det hvide kirketårn monteret et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændringen til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk