Kontakt / Telefon numre på Tunø

Telefon numre på Tunø

86 55 30 87 …. Agerholm Lillian og Svend Hovedg. 15
86 55 32 00 …. Antonsen Henning Hovedgaden 3 c
86 55 30 52 …. Andersen Hanne og Hans Hovedgaden 12
86 55 30 12 …. Andersen Jens Bech Hovedgaden 17
30 31 86 66 …. Andersen Kirsten Hovedgaden 39
86 55 31 40 …. Bertelsen Lis Hovedg. 28
22 16 76 82 …. Bertelsen Jacob Hovedgaden 28
20 45 01 17 …. Bjerring Mette Hovedgaden 3 b
22 32 62 26 …. Blåkærgård Hovedgaden 90
86 55 31 01 …. Borggaard Liselotte og Hans Revet 33
86 55 30 13 …. Borggaard Åse og Valdemar Revet 25
86 55 20 97 …. Brandtoft Jytte og Erik Revet
24 86 55 16 …. Bredsdorff Anette Søndenom 5
86 15 91 92 …. Brønning Anne-Grethe Søndenom 30
29 66 49 13       Christoffersen Inge Revet 34
86 55 30 27 …. Darling Conni Hovedgaden 115
24 27 73 92 …. Degnegården Hovedgaden 35
86 55 30 66 …. Dejgaard Ann Hovedgaden 7
86 55 30 49 …. Det Gamle Mejeri
86 55 31 10 …. Dommergaard Nethe Hovedg. 42
86 55 30 53 …. Dommergaard Mylle og Steen Hovedg. 105
86 54 55 87 …. Facius Inge & Georg Revet 4
86 55 30 43 …. Frank Ole Revet 18
86 55 30 45 …. Hansen Johannes Grøvten 40
86 55 30 76 …. Hansen Tage Øvrevej 75
86 55 30 97 …. Hansen Raymond Søndenom 103
86 55 30 21 …. Hastrup Jørgen Hovedgaden 80
29 92 59 97 …. Heitmann Jan Stenkalven 20
86 55 30 76 …. Heitmann Hannelore Øvrevej 75
86 55 30 78 …. Jaeger Helga og Günter Hovedgaden 85 
23 32 17 25       Jaeger Gunter
20 78 12 56 …. Jensen Tove Søndenom 40 b
86 55 30 10 …. Jørgensen Lone og Kjeld Øvrevej 55
22 64 35 37 …. Koliander Søren Hovedgaden 5
40 77 79 36 …. Larsen Lennart Søndenom 1
22 27 69 36      Larsen Elsebeth Søndenom 1
40 26 06 89 …. Lauersen Kitte Søndenom 97
30 27 33 42 …. Madsen Knud Søndenom 40 b
86 55 30 33 …. Molbo Bodil Hovedgaden 29
86 55 30 38 …. Nielsen Elsebeth Hovedgaden
24 69 54 85 …. Nielsen Grethe Hovedgaden 8 b
86 93 68 10 …. Norlyk Erik Hovedgaden 11
21 44 99 09 …. Odgaard Peder Hovedgaden
29 29 19 79 …. Olesen Bente Kure Hovedgaden 5
86 55 30 35 …. Olesen Ingeborg og Erik Søndenom 7
24 47 50 59 …. Olesen Hugo Hovedgaden 14a
24 26 62 23 …. Olesen Knud Hovedg. 90
86 55 30 64 …. Olesen Michala og Bo Theilgaard 
21 13 94 36       Olesen Bo
86 55 30 28 …. Olesen Vagn Hovedg.125
29 25 75 77 …. Olesen Vagn Mobiltelefon
86 55 30 40 …. Pedersen Britta Hovedg. 32
86 55 31 33 …. Petersen Tove og Niller Tovten 7
21 49 64 07 …. Petersen Niller Mobil
40 55 63 21      Rasmussen Erland
26 83 62 17 …. Rasmussen S. Marianne Øvrevej 27
86 14 11 33 …. Ravn Anni og Huckla Tovten 5
29 20 40 85 …. Rekly Lise-Lotte Hovedgaden 19
60 76 34 70 …. Riis Kire Jørgen
86 55 30 91 …. Rohde Susanne Søndenom 93
28 72 59 06 …. Rohde Susanne Mobil
40 83 37 11 …. Sundgaaard Bent Søndenom 93
21 62 12 86 …. Sundgaard Per Søndenom 97
86 55 30 08 …. Søgaard Aase og Frede Hovedg. 13
61 36 99 19 …. Søgaard Anette Øvrevej 5
75 94 54 58 …. Søgaard Ragna og Peder Hovedg. 9
86 55 35 00 …. Sørensen Bertha Hovedg. 41
51 53 86 27 …. Sørensen Hans Jørgen Søndenom 73
86 55 31 41 …. Thaysen Hanne og Jens Hovedg. 40
86 55 30 57 …. Theilgaard Anne-Marie Tutte Revet 5
86 55 30 15 …. Thyrre Hansen Bente Stenkal. 30
87 81 40 00 …. Tunø Avis
24 26 62 23 …. Tunø Ferie Center Blåkærgaard
86 55 30 21 …. Tunø Fonden Jørgen Hastrup
21 13 94 36 …. Tunø Fyr Bo Olesen
29 25 21 79 …. Tunø Havn og Teltplads Jens Christian 
86 55 30 30 …. Thunø Kro
86 55 30 05 …. Tunø Købmandsgård
86 55 30 57 …. Tunø Minigolf & Tennis
86 55 30 17 …. Tunø Præstegård
51 38 61 06 …. Tunø Skole
86 55 31 13 …. Venbjerg Søs Søndenom 7
29 87 02 43 …. Wulff Birthe & Ole Tovten 3

87 92 16 22 …. Læge Flemmnng Jensen ……………
112 ….                Brand, ulykker ………………………
30 86 36 27 …. Tunøfærgen …………………………
86 54 10 09 …. Apoteket Odder ………………………
24 86 55 16 …. Sygeplejerske Anette Bredsdorff
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk