Om Tunø Avis

Tunø Avis er en lokal avis for Tunø. Den udkom første gang den 25. januar 1993. Siden er Tunø Avis udkom-
met først hver anden uge, men siden 1.juli 1999, ud- kom den hver 4. uge, normalt med 8 sider i formatet A4.
Nu udkommer den den 1. onsdag i hver måned (dog ikke i januar, maj og september) . Avisen kan også modtages som PDF fil.

Abonnement: tunoe.avis@mail.dk
Avisen som PDF fil kr. 140,00 for et år /9 nr.
 

KALENDEREN November:

Tirsdag den 6. november
19.00 Tunø Skole: Foredrag

Torsdag den 8. november
18.30 Ølykkecentret: Formøde
med A og B-medlemmer
19.00 Ølykkecentret: Bestyrelses-
møde i Tunø Beboerforeningen
19.00 Lokalcenter Trøjborg:
Generalforsamling i Tunø Festival

Fredag den 9. november
Ølykkecentret: Fodterapeut
Anette Tolstrup (20 72 08 71)

Lørdag den 10. november
10.30 Tunø Skole: Filtning
Tunø Kunst Kultur
18.00 Forsamlingshuset: Mortensaften

Tirsdag den 13. november
19.00 Tunø Skole: Foredrag

Lørdag den 17. november
14.00 Tunø Skole: Retro diasshow
Lokalhistorisk Arkiv

Søndag den 18. november
11.00 Tunø Kirke: Gudstjeneste
v/Hanna Nissen (86 55 60 50)

Tirsdag den 20. november
19.00 Tunø Skole: Foredrag

Søndag den 25. november
Deadline for indlæg til avisen

Tirsdag den 27. november
10.00 Stenhuset: Redaktionsmøde

Lørdag den 1. december
13.00 Forsamlingshuset: Madlørdag
14.00 Ølykkecentret: Julestue

Søndag den 2. december
11.00 Tunø Kirke: Ni læsninger
v/Hanna Nissen (86 55 60 50)
15.30 Tunø Avis: Juletræstænding

Onsdag den 5. december
Tunø Avis udkommer

Tunø - en bilfri ø i Kattegat.
Tunø ligger mellem Samsø og Jylland Færgeforbindelsen går via Hov, hvor Tunøfærgen har hjemsted. Sejltiden tager en time. En god havn, dejlig teltplads og badestrand kan Tunø også byde på. Tunø har en sjælden, smuk og afvekslende natur med stejle klinter, strandenge og helt urørt mose og skovarealer, det højeste punkt er Bjerget med sine 24 meter, hele øen er på ca. 3,5 km2 og der er en sti øen rundt. I dag har Tunø ca.115 fastboende.

Tunø Kirke
er fra 1300-tallet, og i 1801 blev der i det i det hvide kirketårn monteret et lampefyr, som i 1846 blev erstattet af et linseapparat. I forbindelse med ændringen til vinkelfyr i 1906 blev tårnet forhøjet. I 1921 fik fyret installeret blaugasbrænder og til hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923 indlagt en hvid vinkel, der angav sejlretningen til Tunø havn.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk