Tunø / Lokalhistorie / Folketællinger på Tunø fra 1787 til 1911

Folketællinger på Tunø fra 1787 til 1911

Folketællinger Tunø sogn, Ning herred, Århus amt

 Folketællinger Tunø 1787 - 1911

På denne side kan du hente eller læse folketællingerne 
for Tunø sogn, Ning herred, Århus amt for årene 1787 - 1911.

Læg mærke til, at de enkelte filer ikke indeholder oplysning om kildens navn og at løbenummer i indtastningen er fortløbende gennem alle folketællinger.

Materialet er lagret som HTML-filer, der kan læses direkte på skærmen - eller overføres til egen computer efter behag. 

Bemærk

Alle steder, hvor der forekommer kantede parenteser [], er indholdet i parenteserne indtasterens bemærkninger.
Selve kildeteksten er indtastet efter KIP-standarden, og bemærkningerne er i vid udstrækning brugt til at gøre de enkelte indtastninger lettere at forstå i en sammenhæng.

Feltet "Stilling i husstanden" kan fx have et indhold som:

Hans kone [Michel Hansen]

Betydningen er, at kilden indeholder teksten "Hans kone", men for for klarhedens skyld er der i de kantede parenteser anført hvem "Hans" refererer til.

Det samme gør sig gældende ved børn, hvor den eller de af forældrene, der refereres til, er anført i de kantede parenteser.

 Folketællingsfiler

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk