/ Se lidt historie her

Se lidt historie her.


"Thunø Bys Vandværk" blev dannet som et interessentskab den 10. juni 1911 i Thunø Forsamlingshus og som det står i de gamle vedtægter "for at anlægge et Vandværk hersted." 

Vandværket blev anlagt lige bagved den store valnød, lige overfor hvor Grethe og Luffe bor og vandtanken blev etableret ved kirken og hvor tanken i dag bruges til udstillinger.
Vandet blev pumpet op med en vindmølle, som kan ses på de gamle postkort.

Indenfor de sidste 30-40 år skete der en større udvikling i vandforbruget da man begyndte at udstykke sommerhusgrunde.
Odder Kommune etablerede en ny kildeplads og et vandværk ca 500 meter nord for det Gl. Mejeri.
Thunø bys Vandværk blev ved med at bestå, på den måde at man købte vand af kommunen og de gamle forbrugerinteressenter havde forsat ders egen bestyrelse.

Desværre kom der et nitratproblem i begyndelsen af firserne. 
Den 5. maj 1986 blev der nedsat en arbejdsgruppe til sikring af vandforsyningen på Tunø og den 20. juni 1988 besluttede daværende Århus Amtsråd og Odder Kommune at etablere en beskyttelseszone omkring vandværket.
I dag 2011 har vi det fineste og reneste vand. Ingen pesticider og langt under grænseværdien for nitrat.

1992 - 93 besluttede Odder Byråd at privatiserer værket på Tunø.
Det blev til at enten skulle vi under Odder Vandværk eller også skulle Tunø Bys Vandværk overtage det.
Kunne vi magte opgaven! Fornuften rådede og tunboerne besluttede at overtage anlægget.
I 1994 blev der valgt en ny bestyrelse og udarbejdet nye vedtægter, regulativ samt takstblad.

Så gik det slag i slag. Vandure blev opsat, ledningsnettet gennem byen blev renoveret og løbende moderniseret. 
Vandværket og boringer blev løbende renoveret, senest i 2007 - 08. Der er nu installeret automatisk overvågning samt opdatering af en masse data, således vi kan følge vandforbruget m.m. Ja, vi kan godt sige at vi er et af de mindste vandværker med 158 forbrugere, men også et af de mest moderne.

Tunø Vandværk er med i samarbejdet om det fælles vandkontor på Samsø og det har vi meget gavn af.

Men vi skal fortsat passe meget på vort vand. Vi må pumpe 13.000 m3 op og vi bruger 12.500 m3, så derfor pas på vandet.

Bestyrelsen
2011.

Opdateret d. 13.3.2011

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk