/ Takster for I/S Tunø Bys Vandværk

Takster for I/S Tunø Bys Vandværk

Takster for 
I/S Tunø Bys Vandværk


Takster for I/S Tunø Bys Vandværk
Udarbejdet i henhold til normalregulativ for private vandforsyninger.

Nedenstående takster, der er godkendt af Odder kommune 

Er gældende for I/S Tunø Bys Vandværk fra den 1.10.2004


Anlægsbidrag, som omfatter hovedanlægsbidrag (til værket), ledningsbidrag (i gaden) samt stikledningen max 1m.på grunden indenfor vandværkets forsyningsområde d.v.s. der hvor der er lagt ledningsført vand ned i offentlig vej.

Bolig institutioner kr. 5.000,- excl. moms

Liberale erhverv uden tilknyttet bolig

Række-kæde og gruppehus x 0,9  kr. 4.500,- excl. moms

Lejligheds institution kontra liberale erhverv
I tilknytning til bolig x 0,6   kr. 3.000,- excl. moms

For tilslutning uden for vandværkets ledningsområde
gælder ovenstående anlægsbidrag x 0,6 + ledningsudgifter
d.v.s. ejeren afholder selv ledningsudgiften fra nærmeste
vandværksledning og ud til sin ejendom.

Anlægsbidrag - Industri og større institutioner
Anlægsbidrag i forhold til dimension på stikledning

32 mm. stikledning kr. 5.000,- excl. moms

40 mm. stikledning kr. 8.265,- excl. moms

50 mm stikledning kr. 13.662,- excl. moms

63 mm stikledning kr. 22.585,- excl. moms

Større stikledninger: pris efter nærmere aftale med bestyrelsen.


Driftsbidrag pr måler/stophane (ubebygget grund)

Grundtakst kr. 500,- årligt excl. moms

+ forbrug efter måler pr. m3 kr. 6,- excl. moms


Gebyrer: Opkræves uden moms

For sent indbetaling kr. 100,-

Rykke gebyr (ved 2. påmindelse) kr. 100,-

Lukkegebyr kr. 500,- + faktiske omkost.

Genåbningsgebyr kr. 500,- + faktiske omkost.

For sent indsendelse af aflæsningskort kr. 100,-

Flyttegebyr kr. 200,-

Extra betaling for vandspild som følge af misbrug

af vandinstallationen er fastsat til kr. 500,- excl. moms

Mangelfuld aflæsning kr. 100,- + faktiske omkst.


Opkrævninger sker 2 gange årligt.


Opdateret d. 3.11.2005
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk