Tunø / Lokalhistorie / Tunø Elværk 50 år

Tunø Elværk 50 år

af Ivan Johansen

Den 21. december 2003 var det 50 år siden der første gang blev sat strøm på ledningsnettet på Tunø, det blev på bedste vis fejret på behørig måde. 
Vores sognefoged Jens Mikkelsen, som den første sluttede strøm til kontakterne.

Tunø Elværk 50 år 
Men forhistorien er en lidt anden.


I foråret 1953 blev der afholdt et stormøde i Forsamlingshuset, hvor repræsentanten fra Odder var herovre, for at drøfte muligheden for et søkabel fra Dyngby til Tunø som skulle føres i land ved Stenkalven, og derefter via luftledning føres rundt på øen. 
Stemningen for denne løsning var meget positiv og anlægsudgifternes fordeling blev drøftet. Nyt møde blev aftalt om den endelige beslutning.
Men så skete der det lidt mærkelige, at ved det første møde blev der talt økonomi (indskud) efter grundværdi, hvilket var en fejl, da det skulle være efter ejendomsværdi, det gav helt andre beløb, dermed faldt alle fra.

Så var der heldigvis nogle fremsynede Tunboer , der satte sig sammen og i fællesskab besluttede, at lave et lille vekselstrømsanlæg. 
Jeg nævner her de første intiativtagere ved navn, der er sikkert mange som endnu husker dem:
    Th. Borggaard 
   Jens Mikkelsen
   Theilgaard
   Engelhardt
   Sv. Dommergaard 
   Eisenberg
   Herluf Dommergaard 
   Ernst Schmidt 
   Andreas Sørensen og 
   Rasmus Jørgensen 
Disse brave mænd var de første.

Arbejdet og placeringen blev overladt til firmaet Reimann fra Aalborg. Grunden til bygningen blev købt hos Eisenberg.
Så gik det ellers i gang, det var omkring første august.
En formand, Jespersen fra firmaet planlagde, ledningsnet m.v. Aage, luftmontør fra Aars, Eisenberg og jeg selv lavede luftledningerne. En elektriker, Villy ( god til fodbold ) lavede installationerne. I 1952 - 53, det var for øvrigt de år med det store havnebyggeri.
Så der skete virkelig meget på Tunø i de år. 
Men altså den 21 dec. var så den store dag. Der blev startet med en 15 hk. Buck Diesel. Der var kun strøm fra ca. kl. 16 - 22. Så blev der slukket
Så gik det pludselig stærkt, folk skulle først lige se hvad det nu var for noget moderne "fis"- om nu også folk kunne betale for det, en sund og god skepsis. 
Men flere og flere meldte sig til, og snart blev kapaciteten for lille, der blev udvidet med en 5 hk. motor, så der kunne køres igennem om natten, da forbruget var meget lavt. Efter et års tid var de fleste på øen med, der blev købt en endnu større motor, så en på 40 hk. og den sidste var på 60 hk.
Ejsinberg var selvskreven til at blive bestyrer, som han gjorde så flot indtil 1970. Hvor Oluf afløste indtil kablet kom i 1973. 
Den første pris på strøm var 1 kr. pr. KW, som må siges at være dyrt i 1953. Til det skal så siges at forbruget var meget lille. Der blev optaget et lån på 80.000 kr. til etablering af værket. 
Forbruget af strøm var i 1954 ca. 7.000 KW. Midt i 60-erne blev værket overdraget til Tunø Kommune, og fra 1970 Odder Kommune. 
Problemet var så at forbruget bare blev større og større, problemet for Odder var, skal værket udvides, eller skal vi etablere søkabel - det sidste blev heldigvis udfaldet - Så i september 1970 blev kablet lagt fra Samsø til Tunø. Pris 1 mill. Kr. Jordkabel til 2 transformere blev nedgravet, og resten ført i ledninger. Det var vi alle meget glade for.
Vi fik helt anderledes stabil strøm, det kunne jo knibe gevaldigt med at holde spændingen . Det var de mange tv apparater der ikke rigtig kunne holde til. Men vi er jo gode til at brokke os, vi var meget utilfredse med at betale ca. 20 øre mere pr. KW. End de øvrige i Odder.
Efter 3 år fik vi så omtrent samme pris som de øvrige i kommunen. 
Det var Boulstrup Elværk som vi hørte til, indtil ARKE overtog i 1998. 
Odder Kommune måtte erlægge 1 million kr. for at komme af med os. Grunden var at kablet nu var ca. 25 år gammel, så alt kan jo ske. Så i år 2000 fusionerede ARKE, med det der nu hedder NRGI.
Den sidste luftledning fik vi kabellagt i år 2001, og gudskelov for det ( jeg savner ikke at hænge i masterne i dag ). 
Jeg kan da sluttelig nævne, at det der begyndte så småt i 1953 med 12 forbrugere, i dag er der 186 målere / forbrugere. 
Fra ca. 7.000 KW om året dengang, var forbruget i 2003 971.443 KW. Så man må sige det er noget af en udvikling der er sket. 
Jeg kan da være lidt nervøs for, om trods alt så lille et søkabel, kan levere så meget energi, men blev beroliget med, at det kunne klare meget mere strøm, så lad os håbe at det også holder. 
Vi er så også godt garderet med, at vi er medejere af et stort firma som NRGI, med ca. 180.000 forbrugere. Det er jo også bevist, at de hurtigt kan træde til ved kabelnedbrud. 
Det så vi sidst her i foråret, da der var strøm på generatoren efter ca. 5 timer. Det var lidt om hvad jeg ved om vores elværk, men kan i øvrigt henvise til Årsskriftet i Lokalhistorisk Arkiv fra 1998. 
Pris på strøm til 1. 4. er 152,91 øre pr KW. plus fast afgift ca. 400 kr. 

Ivan Johansen 

 

Bragt i Tunø Avis nr. 2-3-4 2004 .


Opdateret d. 7.3.2005 

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk