/ Tunøs kirke-fyrtårn

Tunø kirke

Tunøs kirke-fyrtårn

Bagest ses Tunø kirkes enestående tårn, der er indrettet som fyrtårn

Tunø Kirke har et enestående tårn, idet det ikke rummer kirkens klokke, men derimod er indrettet som fyrtårn.

Historien om denne usædvanlige konstruktion går tilbage til 1770'erne. Dengang var tårnet en halv snes meter højt, og det stod over for en gennemgribende reparation. I stedet for at reparere tårnet kom det på tale at rive det ned.

Der har utvivlsomt været mange, der var kede af denne løsning, men den afgørende indvending kom fra en uventet kant: Admiralitetskollegiet protesterede, fordi kirkens tårn tjente som sømærke. Hvis man ville rive tårnet ned, måtte man i stedet anskaffe et andet sømærke. Den foreløbige løsning blev, at kirken fik bevilget en kollekt til finansiering af den nødvendige reparation.

I slutningen af det attende århundrede blev der gennemført en reform af fyrvæsenet, og Tunøs degn, Michel Sørensen, tog i 1798 initiativ til oprettelse af et fyr på Tunø. Michel Sørensen var ikke alene degn på Tunø, i folketællingslisterne er han benævnt som 'lodsernes formand'.

Amtmanden syntes, det var en god ide, og der blev udarbejdet et projekt til kirketårnets forhøjelse og installation af en lampe på toppen. Den 18 december 1800 kunne Vestindisk Guinesisk Rente- og General-Toldkammer bekendtgøre, at fyret skulle brænde fra 1. februar 1801. Siden er tårnet ombygget og yderligere forhøjet i 1906.

I dag er fyret et elektrisk vinkelfyr, der sender sit røde, grønne og hvide lys ud i forskellige retninger.

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk